Spoed

In een spoedgeval

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spoedlijn huisartsen Gezondheidscentrum Diemen Zuid
020 699 8121

Als er sprake is van verwondingen en/of spoedeisende klachten kunt u direct langskomen bij het gezondheidscentrum.
Gezondheidscentrum Diemen Zuid is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
Als het mogelijk is, neemt u dan eerst contact op met het gezondheidscentrum. De huisarts kan dan rekening houden met uw komst.

Buiten openingstijden
Als u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts of in het weekend een huisarts wilt bereiken, dan kan dit via de
huisartsenpost.

De huisartsenpost is te bereiken via telefoonnummer 088 – 003 06 00.

Huisartsenpost Zuidoost is gevestigd in het Amsterdam UMC locatie AMC bij de afdeling Spoedeisende Hulp.
Meer over de avond-, nacht- en weekenddienst van de huisarts, leest u hier.