Cliëntenraad

De GAZO Cliëntenraad is er voor u!

GAZO vindt het belangrijk dat patiënten meepraten over de zorg die zij ontvangen.

Sinds 1 juli 2020 is de nieuwe, aangepaste Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 van kracht. De WMCZ 2018 regelt de medezeggenschap van cliënten van vrijwel alle zorgaanbieders (ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, eerstelijnszorg en ouderenzorg). De wettekst beschrijft onder andere het organiseren van inspraak voor cliënten en hun naasten.

Alle zorginstellingen die uit collectieve middelen worden gefinancierd, moeten een Cliëntenraad hebben. In  de zorg is de medezeggenschap van cliënten van onmisbare waarde: een vanzelfsprekendheid. Zij ervaren immers direct de gevolgen van beslissingen die de instelling neemt. Cliënten moeten zoveel mogelijk zelf de mogelijkheid krijgen uitvoering te geven aan medezeggenschap.

Als patiënt bij één van onze gezondheidscentra vinden wij het belangrijk dat u invloed heeft.  Uw zorgvraag staat immers centraal in alles wat wij als GAZO doen. Wat loopt goed en wat kan beter of anders?
Daarom heeft GAZO een Cliëntenraad, de spreekbuis namens alle patiënten.

 

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad vertegenwoordigt u als patiënt van GAZO. Enkele keren per jaar bespreekt de Cliëntenraad met de directeur/bestuurder de ontwikkelingen binnen GAZO als geheel en nieuwe initiatieven van de verschillende gezondheidscentra.
Wat betekent dit voor u als patiënt? Hoe kan de communicatie met en informatie voor patiënten verbeteren? Welke gevolgen hebben nieuwe regelingen of wetten voor patiënten en hoe gaat GAZO daar mee om? De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die met de organisatie en de zorgverlening te maken hebben. Op deze manier denkt en praat de Cliëntenraad mee over belangrijke zaken voor patiënten. Het bestuur van GAZO vindt de betrokkenheid van de cliënten belangrijk en betrekt de Cliëntenraad direct bij beleid en organisatorische zaken.  De Cliëntenraad is gesprekspartner van het bestuur en stelt daarbij het belang van u als patiënt voorop.

In de Cliëntenraad zitten vertegenwoordigers namens ieder gezondheidscentrum. Zij onderhouden contacten met het centrum, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben een signaalfunctie.

 

Meedenken? Vragen? Ideeën?
Wilt u meedenken en meepraten over ontwikkelingen binnen GAZO? Heeft u ideeën over hoe de zorgverlening anders en beter kan? Heeft u vragen voor de Cliëntenraad? Wilt u lid worden?
Laat het ons weten via clientenraad@gazo.nl

De GAZO Cliëntenraad is er voor u!

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

 • Ik ben Marga Meere, sinds maart 2017 lid van de Cliëntenraad. Lid worden van de Cliëntenraad was  voor mij vanzelfsprekend als vakbondsbestuurder. Medezeggenschap en invloed kunnen uitoefenen is ontzettend belangrijk. Bij de Cliëntenraad gaat het om patiënten/cliënten. Hun belangen moeten goed vertegenwoordigd worden.

  Als oud-verpleegkundige én oud-vakbondsbestuurder (ik ben sinds 1 mei 2020 met vroegpensioen) weet ik daar veel van. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de belangenbehartiging en de medezeggenschap voor cliënten van GAZO als lid van de cliëntenraad en per 1 januari 2022 als voorzitter.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

  Marga Meere
 • Ik ben Patricia McNurlin en ruim 25 jaar woonachtig in Diemen Noord. Getrouwd en heb een zoon van 25. Drie dagen in de week ben ik werkzaam bij SANA (Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers). SANA waarborgt de kwaliteit van nascholing binnen de apothekersbranche. Daarnaast ben ik bezig met het opzetten van mijn  eigen  coachingsbedrijf `Bewustvooruit`. Kwaliteit in de zorg vind ik net zo belangrijk als kwaliteit van leven. Vandaar dat ik mij vanaf mei 2020 als aspirant lid bij de Cliëntenraad heb aangesloten als contactpersoon voor Gezondheidscentrum Diemen Noord.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

  Patricia McNurlin
 • Mijn naam is Adri Drubbel, ik ben geboren in 1954 en woon al geruime tijd in Holendrecht. Voor de Cliëntenraad ben ik contactpersoon voor Gezondheidscentrum Holendrecht.

  Al geruime tijd ben ik als vrijwilliger betrokken bij Cliëntenbelang Amsterdam en Harteraad. Deze ervaring en kennis wil ik gebruiken voor de patiënten via de Cliëntenraad van GAZO.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

  Adri Drubbel
 • Ik ben Franklin Olivieira. Sinds 1976 woon ik met veel plezier in de Bijlmer. Dat geldt ook voor mijn  kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

  Twee jaar geleden meldde ik mij aan voor de Cliëntenraad. Waarom? Om die vraag te beantwoorden moet ik terug naar een consult dat ik had in Klein Gooioord. Daar zag ik een poster hangen met informatie over de Cliëntenraad. Om de tijd te doden ben ik maar gaan lezen wat er op stond en de informatie kreeg gelijk mijn volle aandacht. Het is toch mooi te weten dat er een organisatie bestaat die zich bekommert om het welzijn op medisch gebied van haar burgers.
  Ik was meteen verkocht en meldde mij aan als contactpersoon voor Gezondheidscentrum Klein Gooioord. Dat ik met mijn aanmelding ook voor diversiteit zorg is mooi meegenomen.

  Mijn doel is dan ook om meer mensen uit mijn buurt te enthousiasmeren om zich aan te melden en te kijken of de Cliëntenraad ook iets voor hen is. En niet omdat het moet, maar omdat het mag.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

   

  Franklin Olivieira
 • Mijn naam is Lily Hoen.
  In Gezondheidscentrum Nellestein zag ik in 2019 en folder waarin de Cliëntenraad nieuwe leden zocht en dat trok mijn aandacht. Begin 2020 ben ik lid geworden van de Cliëntenraad.

  Ik heb in het VO en VSO gewerkt en als vrijwilligster (met de ouders van langdurig zieke kinderen uit Nederland en de BES- en CAS-eilanden) in een kinderziekenhuis. Nu ik gepensioneerd ben en meer vrije tijd heb, wil ik als lid van de Cliëntenraad graag meepraten vanuit de ervaring van patiënten/cliënten en zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • volgt

  Hennie Engelsman
 • Mijn naam is Ben Ziepzeerder, 75 jaar, geboren en getogen in de Jordaan en sinds 1993 woonachtig in Diemen Noord. Ik heb een bedrijfskundige/financiële achtergrond en ben sinds 2008 met pensioen.

   

  Belangenbehartiging is erg belangrijk, zeker in de gezondheidszorg, daarom is er  een wet die de rechten van patiënten waarborgt. Na mijn pensionering ben ik lid geworden (inmiddels beëindigd) van de patiëntenraad van het OLVG en Amstelring. Vanuit Gezondheidscentrum Diemen Noord ben ik benaderd om lid te worden van de Cliëntenraad van GAZO. Ik ben verder lid van de Raad van Toezicht bij 2 organisaties (welzijn en zorg) en ik ben actief in de diemense politiek. Ik hoop door het behartigen van de belangen van de patiënten van GAZO een bijdrage te kunnen leveren aan goede huisartsenzorg in Amsterdam Zuidoost en Diemen.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

   

  Ben Ziepzeerder